BAŞYAZAR - Özcan Vural


Adil olmak zordur..!! 

Adil olmak zordur..!! 


Adil olmak zordur..!! 

 

‘İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır''  

diye bir söz var.  Çok doğru bir söz..

Bugün gelişen teknolojilerle birlikte kendimizi  

uygar insanlar olarak görsek de  

toplumda yaşanan hayatlara bakınca,  

pek çok bakımdan hâlâ adaletsiz ve  

ilkel bir toplumda yaşadığımız aşikâr.  

İyilik göreceli bir kavram olduğundan; 

Halkımıza ‘‘Kime göre? Neye göre?'' diye  

sorulduğunda yanıtlar değişebiliyor.  

İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, genellikle kendilerini  

iyi bir insan olarak değerlendiriyor.  

Kime sorsanız, çok iyi ve çok temiz kalpli… 

Kötüyüm diyen yok. Başına da ne geldiyse, hep bu yüzden…  

Siz hiç ‘‘Ben kötüyüm'' diyen birini gördünüz mü?  

Ben bu yaşımda ( 89 ) diyorum ki ; 

İyilik bakış açısına göre değişse de adalet; tam, kesin,  

herkes için eşit olmalı ve vaktinde tecelli etmeli.  

Çünkü iyiliğe ulaşabilmek için  

önce adaleti bulmamız gerekiyor.  

İnsanlar iyi olmak yerine neden kötüyü seçiyorlar?  

Kimse canavar veya şeytan olarak doğmuyor.  

Tertemiz, günahsız doğmuş bir bebek,  

yaşadığı kötülüklerle kirlenip büyüdüğünde

 merhametsiz, zalim, çirkin başka bir yaratığa 

dönüşebiliyor ve  yaşadıklarının bedelini 

başkalarına kötülük yaparak ödetiyor.  

Eğitimsizlik ve toplumun kötü örnekleri, 

Veya kişinin kendi çıkarları, diğer herkesi yok saymasına,  

iyi ya da kötü ayrımı yapmamasına sebep olabiliyor.  

Değer ölçülerinin hızla değiştiği,  

kavramların anlamlarını yitirdiği  günümüzde, 

iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etmek  daha da güç hale geldi.  

Çocukluk günlerimi hatırlıyorum toplum bu kadar kötü , 

Yasa tanımaz, kötü niyetli değildi. 

Ne oldu da kötü duruma düştük. Üzülüyorum. 

İnsanlık var olduğundan beri, kötülerin cezalarını çektiği,  

haksızlıkların adaletle karşılık bulduğu bir dünyaya  

özlem duyulmuştur. Hep istenir. Ama yok işte.

Bu yüzden, sonu adaletle, zaferle, kötünün yenilgisiyle 

ve  hak ettiği cezayı bulmasıyla biten  

hikâyeler her zaman çok sevilmiştir.  

İnsanların bu dünyadaki kötülüklere  

katlanabilmesinin tek şartı, adalettir!  

Adaletin sağlanamadığı bir toplum, çürümeye,  

yozlaşmaya ve sonunda yok olmaya mahkûmdur.  

Maalesef adil olmak ve adaleti sağlamak için güce ihtiyaç vardır.  

Gücü elinde tutan isterse adaleti sağlar, isterse zulmeder.